Klachten

Klachten

We vinden het belangrijk dat onze deelnemers en andere betrokkenen tevreden zijn over onze dienstverlening. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan kunt u deze via onderstaand formulier aan ons kenbaar maken.

U kunt ook contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon, voor advies en ondersteuning bij uw klacht.

Wij streven naar een zo goed mogelijke dienstverlening en hopen dat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Bestuur St. Zorgboerderij de hofstee

Het kan zijn dat we contact met u opnemen voor aanvullende informatie om uw klacht zo snel en volledig mogelijk op te lossen. Uiteraard kunt u uw klacht ook anoniem indienen, het is in dat geval voor ons niet mogelijk om u op de hoogte te houden van de afhandeling van uw klacht.

Klachten willen wij snel en zo volledig mogelijk oplossen.

– Bestuur St. Zorgboerderij de hofstee

Wij zijn aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris van deze instelling kan u bijstaan. Ook kan de klacht met behulp van een onafhankelijke klachtencommissie worden behandeld (zie www.klachtenportaalzorg.nl of bel 0228 322 205).

Jeugdigen kunnen zich (ook) wenden tot Advies Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) voor extra ondersteuning (zie hiervoor www.akj.nl of bel 088 555 100).

Scroll naar boven